خودرو سازی

پروفیل آلومینیوم صنعت خودرو سازی

طراحی و تولید پروفیلهای آلومینیوم اختصاصی شرکتها و کارخانجات پروفیل های تولیدی شامل رکاب خودرو ، ،پایه موتور ،دستگیره اتوبوسی و سایر قطعات صنعت خودروسازی به دست توانای مهندسین ما طراحی وبهسازی و تولید می گردد.

پروفیل اکستروژن آلومینیوم

 

امتیاز بدهید
پیمایش به بالا