آلیاژ آلومینیوم

آلیاژ آلومینیوم – کاربرد آلیاژ های مختلف آلومینیوم

آلیاژ های آلومینیوم دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. این فلز با ارزش، کاربرد های فراوانی دارد ویژگی های آلومینیوم رابطه مستقیمی با آلیاژ مصرفی دارد که می توانیم بسته به نیاز خود آلیاژ مناسب را برای کار مد نظرمان انتخاب کنیم.

با کم و زیاد شدن عناصر درون آلیاژ ها ویژگی های خاصی به آلومینیوم داده می‌شود. در ادامه با انواع آلیاژ های آلومینیومی و کاربرد ها و ویژگی های آن ها آشنا می شویم.

آلیاژ آلومینیوم EN AW-1050A  

این آلیاژ خالص ترین و پرکاربرد ترین آلیاژ ورق آلومینیوم است. همچنین این آلیاژ در جوشکاری و خم کاری عملکرد مناسبی دارد.

95.5 درصد این آلیاژ الومینیوم است و معمولا ضخامت آن بین 0.5 الی 6 میلیمتر است.

آلیاژ آلومینیوم  EN AW-2007  

یک آلیاژ مس است که بین 4 الی 5 درصد آن را مس تشکیل میدهد و برای قطعات دستگاه ها مانند پیج  ها و پرچ ها متناسب است. این آلیاژ بسیار شبیه آلیاژ EN AW-2011  ولی کمی سخت تر است.

این آلیاز یک آلیاژ آلومینیوم با قطعات کوچک است که برای ماشین کاری های سریع مناسب است و همچنین احتمال زنگ زدن آن بسیار پایین است. این آلیاژ آلومینیومی برای جوشکاری مناسب نیست چون میزان مس آن بالا است.

آلیاژ آلومینیوم  EN AW-2011      

آلیاژ آلومینیوم مذکور، یک آلیاژ مس است که معمولا بین 4 الی 5 درصد آن را مس تشکیل میدهد و برای قطعات دستگاه ها مانند پیج  ها و پرچ ها متناسب است. این آلیاژ بسیار شبیه آلیاژ EN AW-2007  ولی کمی نرم تر است.

این آلیاژ با قطعات کوچک است و برای ماشین کاری های سریع مناسب است و پس از عملیات حرارتی ظاهری درخشان پیدا میکند و همچنین مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارد و برای جوشکاری مناسب نیست چون میزان مس آن بالا است.

آلیاژ آلومینیوم EN AW-2011 در مقابل زنگ زدگی مقاومت بالایی ندارد و همانند آلیاژ 2007 برای جوشکاری به علت بالا بودن میزان مس مناسب نیست.

آلیاژ آلومینیوم EN AW-2014        

یک آلیاژ مس است که بین 4 الی 5 درصد آن را مس تشکیل میدهد استحکام بالایی دارد پس همانند آلیاژ های 2007 و 2011 است و کمی از آلیاژ 2011 سخت تر است .

بیشترین کاربرد این آلیاژ آلومینیوم در استفاده های نظامی و جنگی و هواپیمایی است.

آلیاژ آلومینیوم  EN AW-2017A   

یک آلیاژ مس است است که میزان مس آن بالاست و که به صورت ورق های کوچک بریده میشود که برای عملیات حرارتی مناسب است. به علت بالا بودن میزان مس در آن برای جوشکاری مناسب نیست.

همچنین این آلیاژ برای انودایز سطحی مناسب نیست.

آلیاژ آلومینیوم  EN AW-2024

یک آلیاژ مس است است که میزان مس آن بالاست و که به صورت ورق های کوچک بریده میشود که برای عملیات حرارتی مناسب است و به علت بالا بودن میزان مس در آن برای جوشکاری مناسب نیست.

همچنین آلیاژ EN AW-2024 برای انودایز سطحی مناسب نیست.

آلیاژ آلومینیوم  EN AW-3003

یک آلیاژ منگنز است که مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی دارد . این الیاژ استحکام متوسطی دارد و برای جوشکاری و خم کاری مناسب است.

آلیاژ آلومینیوم EN AW-3005        

یک آلیاژ منگنز است که مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی دارد . این آلومینیومی استحکام متوسطی دارد و برای جوشکاری و خم کاری مناسب است.

EN AW-3103

یک آلیاژ منگنز است که مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی دارد و استحکام متوسطی دارد و برای جوشکاری و خم کاری مناسب است.

EN AW-3105        

یک آلیاژ منگنز است که مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی دارد . آلیاژ EN AW-3105 استحکام متوسطی دارد و برای جوشکاری و خم کاری مناسب است.

EN AW-5005        

این آلیاژ برای ماشین کاری و خم کاری مناسب است در مقابل خوردگی مقاومت بالایی دارد و برای جوشکاری نیز مناسب است. این آلیاژ برای آنودایز نیز مناسب است.

EN AW-5005A    

این آلیاژ برای ماشین کاری و خم کاری مناسب است در مقابل خوردگی مقاومت بالایی دارد و برای جوشکاری نیز مناسب است. این آلیاژ برای آنادایز نیز مناسب است.

EN AW-5052        

انجام عملیات بر روی این آلیاژ بسیار آسان است و در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارد و برای جوشکاری مناسب است . این آلیاژ برای آنادایز مناسب است.

EN AW-5083        

این آلیاژ در برابر آب دریا مقاوم است و استحکام متوسطی دارد. همچنین در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارد و برای جوشکاری مناسب. آلیاژ مذکور برای آنودایز متوسط است.

EN AW-5083 Cast          

آلیاژی است سبک و بسیار مناسب برای ماشین کاری . این آلیاژ با دو سطح مختلف عرضه میشود، یکی از آن‌ها با برش سطحی و فویل مناسب است و برای زمانی که ضخامت مهم نیست مورد استفاده قرار میگیرد. سطح دیگر بهترین گزینه برای پروژه هایی است که عملیات حرارتی باید انجام گیرد.

EN AW-5086        

این آلیاژ در برابر آب دریا مقاوم است و استحکام متوسط و مقاومت در برابر زنگ زدگی بالا دارد. آلیاژ مذکور مناسب برای جوشکاری است و برای آنادایز متوسط مناسب است.

EN AW-5754        

این آلیاژ در برابر آب دریا مقاوم است و استحکام متوسط و مقاومت در برابر زنگ زدگی بالا نیز دارد. مناسب برای جوشکاری و آنودایز متوسط است.

EN AW-6005A

این آلیاژ مقاومت متوسطی در برابر زنگ زدگی دارد و برای جوشکاری مناسب است . استحکام این آلیاژ، از آلیاژ 6063 بالاتر است.

EN AW-6026        

این آلیاژ آلیاژی است که به صورت قطعه های کوچک بریده میشود. برای جوشکاری متوسط و برای آنادایز متوسط مناسب است.

EN AW-6060        

این آلیاژ مناسب آنادایز است و دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی است و همچنین برای جوشکاری مناسب است.

EN AW-6061        

این آلیاژ آلومینیوم مناسب برای آنودایز است دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی بالاست. همچنین برای جوشکاری مناسب است.

EN AW-6063        

این آلیاژ آلومینیوم مناسب برای آنودایز است دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی بالاست. همچنین برای جوشکاری مناسب است. آلیاژ 6063 یکی از بهترین انتخاب های برای اکسترود پروفیل آلومینیومی است.

پروفیل آلومینیوم اختصاصی

EN AW-6073        

این آلیاژ شکل دیگر آلیاژ 6082 است. برای آنادایز گزینه بهتری نسبت به 6082 است، زیرا سطح آن بیشتر یکدست می‌شود.

EN AW-6082        

این آلیاژ استحکام بالایی دارد و مقاومت در برابر خوردگی آن نیز بالا است. همچنین این آلیاژ برای جوشکاری مناسب و قابل آنادایز است.

EN AW-6101B     

این آلیاژ مناسب برای آنودایز تزئینی است و مقاومت در برابر خوردگی آن بالاست و برای جوشکاری نیز مناسب است.

EN AW-7010        

این آلیاژ، آلیاژی است با برش های کوچک و دارای استحکام بالایی است. ولی در برابر خوردگی مقاومت کمی دارد و برای جوشکاری و آنادایز زیاد مناسب نیست.

EN AW-7020        

این آلیاژ، آلیاژی است در برش های کوچک آلومینیوم مورد استفاده قرار میگیرد و دارای استحکام بالایی است. ولی در برابر خوردگی مقاومت کمی دارد و برای جوشکاری و آنادایز مناسب نیست.

EN AW-7075        

این آلیاژ نیز همانند آلیاژ آلومینیوم 7020، آلیاژی است در برش های کوچک آلومینیوم مورد استفاده قرار میگیرد و دارای استحکام بالایی است. ولی در برابر خوردگی مقاومت کمی دارد و برای جوشکاری و آنادایز مناسب نیست.

آلیاژ آلومینیوم  Hokotol      

آلیاژی است با استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگی کم. استحکام آن همانند بسیاری از انواع استیل است برای صنایع هوایی و نظامی و قالب های پلاستیکی (در جوشکاری با آلیاژ 7075) مناسب است.

یکی مزیت های این آلیاژ این است که در ماشین کاری تغییری در جنس و جزئیات آن به وجود نمی آید.

5/5 - (2 امتیاز)
پیمایش به بالا