تلورانس اکستروژن

تلرانس اکستروژن

تلرانس اکستروژن

تلرانس استاندارد صنعتی توسط کمیته فنی انجمن آلومینیوم و موسسه استاندارد ملی آمریکا

برای قابلیت های تولید اکسترودر و اکستروژن و نیازهای طراحان توسعه پیدا کرد .

این استاندارد ها از ویژگی های خاص و تحمل ابعاد و همچنین فرمول در قالب جدول های قابل استفاده منتشر شده است .

در ذیل به نقد و بررسی طراحی برای ملاحظات اکستروژن و تلرانس آن میپردازیم.

اکستروژن یک فرایند است که تحت نیروی فشاری فلز را از طریق یک شکل فرم میدهد.

این فلز در حالت پلاستیسیته تحت فشار در حفره های قالب تغییر شکل می دهد و شکل مقطع را میگیرد. عوامل موثر بر تلرانس مقاطع آلومینیومی شامل ضخامت دیواره ، اندازه ، ابعاد و مشخصات مقطع ، نوع مقطع ( بسته یا باز ) ، آلیاژ مورد استفاده و سطح مقطع می باشد.

تلرانس زاویه ای :

تلرانس زاویه ای وابسته به موقعیت ، بین 1-/+ تا 2 -/+ درجه محاسبه میگردد .

تلرانس صافی (کاس بودن) سطح :

تلرانس صافی در میان پروفیل 0.004-/+ بر هر اینچ بر عرض پروفیل آلومینیوم می باشد.

تلرانس پیچیدگی :

0.5 درجه بر هر فوت محدودیت های اندازه و ساخت:

 ضخامت دیواره ها در مقاطع مختلف شامل تلرانس 10%-/+ می شود.

ملاحظات طراحی در طراحی پروفیل های آلومینیومی ( DESIGN CONSIDERATIONS ) :

دستورالعمل برای انتخاب آلیاژ مناسب پروفیل آلومینیوم با سختی بالا آلیاژ 6061 یا 6005A پروفیل های صنعتی آلیاژ 6063 یا 6060 پروفیل آلومینیوم جهت هیت سینک آلیاژ 6063

تلرانس اکستروژن 6063 آلیاژ

این آلیاژ محبوب ترین بین همه آلیاژ ها جهت اکستروژن آلومینیوم می باشد. برای مقاطع خام یا با سطح آنودایزینگ و اشکال پیچیده توصیه می شود .

تلورانس اکستروژن 6061 آلیاژ

سختی بیشتر و ماشین کاری بهتر. امکان فرم دهی کمتر در زمان پروسه اکستروژن

اسکرول به بالا