دی ۴, ۱۳۹۷ در مطالب آموزشی و اخبار
ویژگی های آلیاژ ۳۱۰۵

آلیاژ ۳۱۰۵ UNS A93015درصد عناصر تشکیل دهنده

عناصر میزان (%)
Aluminium / Aluminum, Al ۹۹٫۰
Manganese, Mn ۰٫۵۵
Magnesium, Mg ۰٫۵۰

ویژگی های فیزیکی

ویژگی ها اندازه
چگالی ۲٫۶-۲٫۸ g/cm3
نقطه ذوب ۶۴۱°C

ویژگی های مکانیکی

خواص اندازه
استحکام کششی ۱۵۰ مگاپاسکال
۱۵۰ مگاپاسکال ۱۳۰ مگاپاسکال
مقاومت برشی ۹۷ مگاپاسکال
مدول الاستیک ۷۰-۸۰ GPa
نسبت پواسون ۰٫۳۳
طول عمر ۷٪

خصوصیات حرارتی

خواص اندازه
ضریب هدایت گرمایی (@۲۵°C/77°F) ۱۷۳ W/mK

ماشینکاری

آلیاژ آلومینیوم ۳۱۰۵ به طور متوسط ​​مناسب ماشینکاری است. با این حال،توانایی ماشینکاری آن را می توان در تمپر های بالا تر نسبت به آلومینیوم سخت شده افزایش داد. روان کننده های روغنی برای ماشینکاری این آلیاژ استفاده می شود.


شکل دهی

آلیاژ آلومینیوم ۳۱۰۵ برای فرم پذیری مناسب است.

جوشکاری

آلیاژ آلومینیوم ۳۱۰۵ قابل جوشکاری است.

عملیات حرارتی

این آلیاژ تنها در سرد کاری به عملیات حرارتی واکنش نشان میدهد

آهنگری

این آلیاژ تنها در دمای ۳۷۲ تا ۵۱۰ درجه سانتیگراد (۷۰۰ تا ۹۵۰ درجه فارنهایت) کوبیدن است.

گرم کاری

آلیاژ آلومینیوم ۳۱۰۵ در دمای تا ۳۷۲ درجه سانتی گراد (۴۰۰ تا ۷۰۰ درجه فارنهایت) قابل گرم کاری است

سرد کاری

این آلیاژ برای سرد کاری بسیار مناسب است
سخت شدن

آلیاژ آلومینیوم ۳۱۰۵ تنها در سرد کاری تمپر های H12 ،۱۴ ، ۱۶ ، ۱۸ یا ۲۵ قابل سخت شدن است.

کاربرد ها

این آلیاژ در ورق های آلومینیومی کاربرد دارند. همچنین در خانه های متحرک و سایبان های باران استفاده میشوند.