فروردین ۲۷, ۱۳۹۷ در قالب اکستروژن, کاربرد آلومینیوم, مطالب آموزشی و اخبار
فاکتور های طراحی پروفیل آلومینیوم – در طراحی پروفیل آلومینیوم چه نکاتی را باید رعایت کرد

کدام یک از طراحی های پروفیل آلومینیوم قابل اکسترود هستند؟

فاکتور های کلیدی طراحی پروفیل آلومینیوم یکی از مواردی است که باید در اکستروژن آلومینیوم مورد توجه قرار گیرد.

 باید توجه داشت که آلومینیوم فلزی با ویژگی های فیزیکی برجسته ای است .

میتوان با یک طراحی مناسب و انتخاب آلیاژ کاربردی طراحی های ذهن خود را به واقعیت تبدیل کرد.

بسیاری از طراحی ها قابل اجرا هستند ولی تعدادی نیز به دلیل فرایند اکسترود قابل تولید نیستند. از این رو باید در طراحی ها به نکاتی توجه کرد. که در ادامه ی این مقاله به بررسی آن ها میپردازیم.

فاکتور های طراحی مناسب پروفیل آلومینیوم

طراحی های خوب دارای ویژگی های زیر هستند:

۱- دارای دیواره اتکا هستند

۲- از حفره ها و فضا های بسته باید تا حد ممکن پرهیز شود 

۳- تا حد امکان تقارن رعایت شود و از اشکال نا متقارن پرهیز شود 

۴- دارای شیارها و تو رفتگی های متعددندفاکتور های طراحی پروفیل آلومینیومفاکتور های طراحی پروفیل آلومینیوم


مثلا در شکل های بالا پروفیل سمت راست وضع ایده آل تری نسبت به دیگری دارد چون ضخامت آن یکنواخت است.


فاکتور های طراحی پروفیل آلومینیوم


در شکل بالا نیز شکل راست مناسب تر است زیرا تقارن در آن رعایت شده.فاکتور های طراحی پروفیل آلومینیوم فاکتور های طراحی پروفیل آلومینیوم


در دو شکل بالا شکل سمت چپ به دلیل گوشه های تیز مناسب نیست.فاکتور های طراحی پروفیل آلومینیوم


شکل سمت راست ظاهر مناسب تری نسبت به شکل سمت چپ دارد و مناسب تر است.

با طراحی درست و مهندسی پروفیل ها میتوان از هزینه های تولید آن ها کاست و آن ها را به صرفه تر تولید کرد. مثلا در شکل های زیر پروفیل بالا تر هزینه تولید بالاتری دارد.


فاکتور های طراحی پروفیل آلومینیومفاکتور های طراحی پروفیل آلومینیوم


در شکل های زیر هم پروفیل پایین تر ۱۰ درصد هزینه تولید کمتری دارد. و همچنین سبک تر است و احتمال این که در عملیات اکستروژن بشکند کمتر است.


فاکتور های طراحی پروفیل آلومینیوم فاکتور های طراحی پروفیل آلومینیومایجاد شیار در حفره ها باعث کنار هم قرار گرفتن راحت تر اجزای پروفیل میشود.فاکتور های طراحی پروفیل آلومینیوماین کار باعث میشود تا علاوه بر این که هزینه های تولید کاهش یابد 

سرعت عملیات اکستروژن مقطع های دایره ای شکل را افزایش دهد.

همچنین برای راحتی اکسترود مقطع های دایره ای پیچیده میتوان آن را به چند قسمت تقسیم کرد . مانند شکل زیر:فاکتور های طراحی پروفیل آلومینیوم

Tags: