خدمات پس از فروش

پروفیل اکستروژن آلومینیوم

مديريت پرونده مشتريان

 • در شرکت آلوم طرح پاسارگاد کليه اطلاعات مشتريان و مراجعین خود را ثبت و نگهداري می نمايند. اين مشخصات شامل موارد ذيل مي باشد:
 • کد مشتري
  عنوان مشتري
  نام و نام خانوادگي خريدار
  نام شرکت،سمت خريدار
  تاريخ ثبت
  نوع مشتري( درجه)
  نحوه آشنايي مشتري
  تلفن هاي تماس
  شماره فاکس
  موبايل
  ايميل
  آدرس

این پرونده امکان دسترسی سریع , درج کلیه اطلاعات فنی و ثبت صورتجلسه مذاکرات جهت درک درست از نحوه درخواست مشتریان می باشد

سيستم پيگيري ارتباطات با مشتريان:
در اين سیستم  تمامي ارتباطات مجموعه خود را با مشتريان ثبت و نگهداري می نمایند. از اين طريق هيچ فردي و يا مشتري از قلم نخواهد افتاد و مي توانيم تعاملات خود با افراد مرتبط را کنترل و ارزيابي نماييم وبا مطالعه این پرونده کلیه تیم مهندسی فروش شرکت از جریان جزییات مذاکره قرار خواهند گرفت لذا دسترسی مشتریان جهت پاسخگویی از جانب ما قائم به شخص نمی باشد و تسریع در پروسه پاسخگویی می شود.
* ثبت فروشنده يا شخص برقرار کننده ارتباط با مشتريان/ تامين کننده
* ثبت انواع روشهاي ارتباطي با مشتريان شامل : تلفني، حضوري، SMSو …
* ثبت زمان ارتباط برقرار شده بر اساس تاريخ و ساعت
* ثبت نتايج ارتباط انجام شده براي مثال: ارسال فاکتور يا دريافت وجه نقد و …
* ثبت شرح ارتباط صورت گرفته و ارتباط بعدي بطور مثال طرف مقابل چه چيزهايي گفته و قرار است چه اتفاقاتي در اينده رخ دهد
* ثبت تاريخ و ساعت ارتباط بعدي جهت يادآوري اتوماتيک به مسئؤل انجام
* ثبت موضوع ارتباط بعدي

امتیاز بدهید
پیمایش به بالا