نوامبر 6, 2014 در پروفیل آلومینیومی, کاربرد آلومینیوم, مطالب آموزشی و اخبار
بیلت آلومینیوم

بیلت آلومینیوم چیست؟

بیلت آلومینیوم جز مواد نیمه ساخته ریخته گری آلومینیوم است. بیلت آلومینیوم یا شمشال معمولا در اکستروژن آلومینیوم استفاده می شود .

بیلت های آلومینیومی در قطر و جنس آلیاژی با هم تفاوت دارند و باید دارای استاندارد AA باشند.

خواص و کاربرد های بیلت آلومینیوم آلیاژ ۶۰۶۳

قابلیت جوشکاری خوب ، مقاومت به خوردگی و جلوه آنودایز بسیار خوب و قابلیت ماشین کاری متوسط از خصوصیات این آلیاژ است .
به صورت مفتول ، میله ، لوله ، نرده ، مقاطع اکسترودی و پروفیل آلومینیوم در ساخت در و پنجره ، قطعات ساختمانی ، لوازم آشپزخانه ، لوله های آبیاری ، ورق های آجدار برای پوشش سقف ها ، قطعات معماری اکسترود شده و سقف های کاذب ، کف کامیون و تریلر استفاده می شود.

خواص شیمیایی آلیاژ ۶۰۶۳

دیگر عناصر عناصر تشکیل دهنده (درصد وزنی )Chemical composition (mass %) نام آلیاژ
مجموع هر کدام
۰٫۱۵ ۰٫۰۵ Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si ۶۰۶۳
۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۴۵-۰٫۹ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۳۵ ۰٫۲-۰٫۶

خواص عملیات حرارتی بیلت آلومینیوم آلیاژ ۶۰۶۳

نحوه سرد شدن زمان(ساعت) دما(سانتیگراد) نوع عملیات حرارتی
با سرعتC°۲۸در ساعت از دمای ۴۱۵تا ۲۶۰°C سرد شود ۲-۳ ۴۱۵ آنیلینگ
_ _ ۵۲۰ انحلال سازی
_ ۱ ۲۰۵-۱۸۲ T5
_ ۸ ۱۷۵ T6

 

خواص مکانیکی تیپیک بیلت آلومینیوم آلیاژ۶۰۶۳

این خواص به صورت تیپیک عنوان شده است و در حالت های مختلف تولید و در ضخامت های مختلف تغییراتی در آن حاصل می شود.

استحکام خستگی(۲)(Mpa) استحکام برشی(Mpa) سختی(۱)(HB) درصد ازدیاد طول استحکام تسلیم(Mpa) استحکام کششی(Mpa) نوع عملیات حرارتی
۵۵ ۶۹ ۲۵ _ ۴۸ ۹۰ O
۶۲ ۹۷ ۴۲ ۲۰ ۹۰ ۱۵۲ T1
_ _ _ ۲۲ ۹۰ ۱۷۲ T4
۶۹ ۱۱۷ ۶۰ ۱۲ ۱۴۵ ۱۸۶ T5
۶۹ ۱۵۲ ۷۳ ۱۲ ۲۱۴ ۲۴۱ T6
_ ۱۵۲ ۸۲ ۹ ۲۴۱ ۲۵۵ T83
_ ۱۲۴ ۷۰ ۱۰ ۱۸۶ ۲۰۷ T831
_ ۱۸۶ ۹۵ ۱۲ ۲۶ ۲۹۰ T832

توضیحات:

  • نیروی۵۰۰kgو قطر ساچمه ۱۰mm
  • درسیکلهای۵xوتست تیپ مور R

 

منبع : کتاب آلومینیوم و آلیاژهای آن ( ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و شرایط عملیات حرارتی )  پدید آورنده :‌جواد قربانیان و حسین سراجیان ، چاپ اول

Tags: