هیت سینک آلومینیوم

هیت سینک های آلومینیومی را بیشتر بشناسیم -پروفیل آلومینیوم در زندگی

هیت سینک آلومینیومی یکی از پر استفاده ترین پروفیل های آلومینیومی در صنعت الکترونیک طراحی و جنس هیت سینک در بازده رسانندگی گرمایی آن تاثیر دارد. بهترین گزینه برای ساختن آن ها آلیاژ های آلومینیوم هستند. آلومینیوم 1050A  یکی از بهترین آلیاژ ها در رسانندگی گرما است که رسانندگی معادل 229  w/m.k دارند ولی از …

هیت سینک های آلومینیومی را بیشتر بشناسیم -پروفیل آلومینیوم در زندگی Read More »

هیت سینک آلومینیوم

هیت سینک های آلومینیومی را بیشتر بشناسیم -پروفیل آلومینیوم در زندگی

هیت سینک آلومینیومی یکی از پر استفاده ترین پروفیل های آلومینیومی در صنعت الکترونیک طراحی و جنس هیت سینک در بازده رسانندگی گرمایی آن تاثیر دارد. بهترین گزینه برای ساختن آن ها آلیاژ های آلومینیوم هستند. آلومینیوم 1050A  یکی از بهترین آلیاژ ها در رسانندگی گرما است که رسانندگی معادل 229  w/m.k دارند ولی از …

هیت سینک های آلومینیومی را بیشتر بشناسیم -پروفیل آلومینیوم در زندگی Read More »

قالب اکستروژن آلومینیوم

هیت سینک آلومینیومی

هیت سینک (Heat sink) یک قطعه فلزی از جنس فلزهایی با رسانای گرمایی بالا مثل مس و آلومینیوم است که روی پردازنده ها یا چیپ ها مانند: ( Motherboards ) یا هر چیپ دیگری که در اثر پردازش اطلاعات گرما تولید میکند قرار داده می شود تا سطح تماس پردازنده و چیپست رو با محیط …

هیت سینک آلومینیومی Read More »

هیت سینک آلومینیومی
اسکرول به بالا