گل قرمز پسماند آلومینیوم - آلوم طرح پاسارگاد

گل قرمز – لجن قرمز – استفاده از ضایعات تولید آلومینیوم

گل قرمز آلومینیوم چیست؟ گل قرمز به عنوان یک ضایعه‌ی آلومینیومی، به واقع یک محصول فرایند تولید آلومینیوم شناخته می‌شود. آلومینیوم از اکسید معدنی آلومینیوم به وسیله‌ی فرایند الکترولیز به دست می‌آید. در این فرایند، آلومینیوم از بوکسیت (معدن اصلی آلومینیوم) استخراج می‌شود. گل قرمز یکی از محصولات این فرایند است که اغلب به شکل […]

گل قرمز – لجن قرمز – استفاده از ضایعات تولید آلومینیوم بیشتر بخوانید »