آلیاژ 3105 آلومینیوم

ویژگی های آلیاژ 3105 آلومینیوم

آلیاژ 3105 UNS A93015 آلومینیوم آلیاژ 3105 آلومینیوم یکی از آلیاژ های آلومینیومی است. کاربرد های این فلز بیشتر در حوزه ورق های آلومینیومی معطوف می شود. در ادامه به خواص شیمیایی و دیگر ویژگی های این آلیاژ آلومینیوم میپردازیم   درصد عناصر تشکیل دهنده آلیاژ 3105 آلومینیوم عناصر میزان (%) Aluminium / Aluminum, Al […]

ویژگی های آلیاژ 3105 آلومینیوم ادامۀ مطلب »