غرفه آلوم طرح پاسارگاد در نمایشگاه

نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی اردیبهشت 94

شرکت آلوم طرح پاسارگاد در بیستمین نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی از تاریخ 16 لغایت 19 اردیبهشت  1394 حضور داشت . از کلیه همکاران و مشتریان محترم که شرکت ما را جهت بازدید در سالن 18 A غرفه 2358 انتخاب نمودند قدرانی می نماییم .امید است که شایسته توجه شما باشیم.

edit 2 edit 1 edit 3


امتیاز بدهید
پیمایش به بالا