آلیاژ 2048آلومینیوم - آلوم طرح پاسارگاد

ویژگی های آلیاژ 2048

کاربردهای آلیاژ 2048

آلیاژ 2048 به صورت ورق و پلیت برای ساخت اجزا و سازه ها در صنایع هوایی و تجهیزات نظامی کاربرد دارد.

 

خواص شیمیایی الیاژ 2048

خواص آلیاژ 2048
خواص شیمیایی الیاژ 2048


خواص فیزیکی
آلیاژ 2048

 

نوع عملیات حرارتی 2048-T851
مدول الاستیک کششی E Gpa 72
مدول الاستیک برشی G Gpa
حد جامد T
حد مذاب T
گرمای ویژه Cp J.kg.k 926
ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 100-c 20 α µm.mk 23.5
چگالی ρ g cm 2.75
مقاومت الکتریکی R nΩm 40.3
هدایت حرارتی λ wm^(-1) k^(-1) 159
هدایت لکتریکی %IACS 42

  

خواص مکانیکی تیپیک آلیاژ 2048 با ضخامت 75 میلیمتر در دمای مختلف

(این خواص به صورت تیپیک عنوان شده است و در حالت های مختلف تولید ، به طور مثال ورق کشیده شده یا تیوب اکسترود شده و یا در ضخامت های مختلف تغییراتی در آن حاصل می شود)

 

 

دما ( سانتی گراد ) استحکام کششی ( Mpa ) استحکام تسلیم (Mpa) درصد ازدیاد طول مدول الاستیک (GPa)
25 457 416 8 70.3
120 414 414 13 68.3
175 354 354 14 64
260 234 234 10 57

 

خواص مکانیکی تیپیک الیاژ 2048 با ضخامت 75 میلی متر در دماهای مختلف

منبع : کتاب آلومینیوم و آلیاژهای آن ( ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و شرایط عملیات حرارتی )  پدید آورنده :‌جواد قربانیان و حسین سراجیان ، چاپ اول

امتیاز بدهید
پیمایش به بالا