دی ۱۵, ۱۳۹۷ در مطالب آموزشی و اخبار
ویژگی های آلیاژ ۲۰۴۸

کاربردهای آلیاژ ۲۰۴۸

آلیاژ ۲۰۴۸ به صورت ورق و پلیت برای ساخت اجزا و سازه ها در صنایع هوایی و تجهیزات نظامی کاربرد دارد.


خواص شیمیایی الیاژ ۲۰۴۸

خواص آلیاژ 2048

خواص شیمیایی الیاژ ۲۰۴۸


خواص فیزیکی
آلیاژ ۲۰۴۸


نوع عملیات حرارتی ۲۰۴۸-T851
مدول الاستیک کششی E Gpa ۷۲
مدول الاستیک برشی G Gpa
حد جامد T
حد مذاب T
گرمای ویژه Cp J.kg.k ۹۲۶
ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای ۱۰۰-c 20 α µm.mk ۲۳٫۵
چگالی ρ g cm ۲٫۷۵
مقاومت الکتریکی R nΩm ۴۰٫۳
هدایت حرارتی λ wm^(-1) k^(-1) ۱۵۹
هدایت لکتریکی %IACS ۴۲

  

خواص مکانیکی تیپیک آلیاژ ۲۰۴۸ با ضخامت ۷۵ میلیمتر در دمای مختلف

(این خواص به صورت تیپیک عنوان شده است و در حالت های مختلف تولید ، به طور مثال ورق کشیده شده یا تیوب اکسترود شده و یا در ضخامت های مختلف تغییراتی در آن حاصل می شود)دما ( سانتی گراد ) استحکام کششی ( Mpa ) استحکام تسلیم (Mpa) درصد ازدیاد طول مدول الاستیک (GPa)
۲۵ ۴۵۷ ۴۱۶ ۸ ۷۰٫۳
۱۲۰ ۴۱۴ ۴۱۴ ۱۳ ۶۸٫۳
۱۷۵ ۳۵۴ ۳۵۴ ۱۴ ۶۴
۲۶۰ ۲۳۴ ۲۳۴ ۱۰ ۵۷

خواص مکانیکی تیپیک الیاژ ۲۰۴۸ با ضخامت ۷۵ میلی متر در دماهای مختلف

منبع : کتاب آلومینیوم و آلیاژهای آن ( ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و شرایط عملیات حرارتی )  پدید آورنده :‌جواد قربانیان و حسین سراجیان ، چاپ اول

Tags: