نمایشگاه بین المللی صنعت

شرکت آلوم طرح پاسارگاد از شما دعوت می کند از غرفه ما در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران دیدن فرمایید سالن 38b-c غرفه 109