آلیاژ آلومینیوم – کاربرد آلیاژ های مختلف آلومینیوم

آلیاژ های آلومینیوم دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. این فلز با ارزش، کاربرد های فراوانی دارد ویژگی های آلومینیوم رابطه مستقیمی با آلیاژ مصرفی دارد که می توانیم بسته به نیاز خود آلیاژ مناسب را برای کار مد نظرمان انتخاب کنیم. با کم و زیاد شدن عناصر درون آلیاژ ها ویژگی های خاصی به … ادامه خواندن آلیاژ آلومینیوم – کاربرد آلیاژ های مختلف آلومینیوم