پروفیل آلومینیوم - اکستروژن آلومینیوم - آلوم طرح پاسارگاد

مخابرات


طراحی انواع مقاطع پروفیلهای اکستروژن آلومینیومی در این صنعت با استفاده از توانمندی بخش فنی مهندسی ما که یکی از برجسته ترین و ماهرترین تیم طراحی در ایران می باشدصورت می پذیرد.ساخت قالب اکستروژن با استفاده از سیستم cadcamو ماشین آلات cnc صورت پذیرفته و متناسب با وضعیت مقطع با متناسبترین دستگاه پرس موجود در این صنعت تولید  بسته بندی و به مشتریان تحویل می گردد.پروفیل آلومینیوم

 

امتیاز بدهید
اسکرول به بالا