پروفیل آلومینیوم سردخانه


تولید و طراحی وتوزیع پروفیل اکستروژن فریم های دستگاه های هواساز وفریم درب سردخانه(قوطی مثلثی ,نبشی, ریل بالا,ریل پایین و…) در نقشه های متنوع و سایزهای متنوع و فریم های اختصاصی ,نبشی بااستفاده از تخصص مهندسان فنی شرکت برای طراحی پروفیلهای اختصاصی با توجه به کاربرد محصول وکیفیت بالای آنودایزینگ انجام می گردد.


پروفیل آلومینیومی فریم

پروفیل آلومینیومی فریم

پروفیل آلومینیوم تیغه

پروفیل آلومینیوم فریم