طراحی و تولید پروفیلهای اختصاصی الکترونیک ومقاومت بالای الکترونیکی آلومینیوم در صورت استفاده ااز مواد اولیه درجه یک (فابریک) می باشد.شرکت مفتخر است به کمک مهندسین خود اقدام به تولید انواع پروفیل های هیت سینگ در ابعاد و طرحهای متنوع ،فریم  پانل سولارسل ،فریم مهتابی ،فریم LED و قفل چراغ نماید که پیشتر همگی جزء قطعات وارداتی بوده اند.
هيت سينك 2

هيت سينك

هيت سينك 3

هيت سينك

سشوار دستگاه ATM

سشوار دستگاه ATM

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

پروفيل هيت سينك

هيت سينك

پروفيل هيت سينك مهتابي

هيت سينك مهتابي

سشوار دستگاه ATM

سشوار دستگاه ATM

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هيت سينك 1

هيت سينك

هيت سينك 4

هيت سينك

سشوار دستگاه ATM

سشوار دستگاه ATM

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

پروفيل هيت سينك

هيت سينك

پروفيل هست سينك قفل چراغ

هست سينك قفل چراغ

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک