لوازم خانگی

پروفیل های آلومینیوم مورد استفاده در صنایع لوازم خانگی


طراحی انواع مقاطع پروفیلهای اکستروژن آلومینیومی مورد استفاده در صنایع لوازم خانگی با استفاده از توانمندی بخش فنی مهندسی ما که یکی از برجسته ترین و ماهرترین تیم طراحی در ایران می باشدصورت می پذیرد.ساخت قالب اکستروژن با استفاده از سیستم cadcamو ماشین آلات cnc صورت پذیرفته و متناسب با وضعیت مقطع با متناسبترین دستگاه پرس موجود در این صنعت تولید  بسته بندی و به مشتریان تحویل می گردد.

سطح مقطع موجود در این صنایع به صورت زیر است:

 

اسکرول به بالا