ویژگی های آلیاژ ۲۰۴۸

ویژگی های آلیاژ ۲۰۴۸

کاربردهای آلیاژ ۲۰۴۸ آلیاژ ۲۰۴۸ به صورت ورق و پلیت برای ساخت اجزا و سازه ها در صنایع هوایی و تجهیزات نظامی کاربرد دارد. خواص شیمیایی الیاژ ۲۰۴۸ خواص فیزیکی آلیاژ ۲۰۴۸ نوع عملیات حرارتی ۲۰۴۸-T851 مدول الاستیک کششی E Gpa ۷۲ مدول الاستیک برشی G Gpa – حد جامد T C° – حد مذاب…