انبساط گرمایی آلومینیوم

انبساط گرمایی آلومینیوم

وقتی دمای آلومیینیوم افزایش میابد فلز منبسط میشود که به آن انبساط گرمایی می گویند. برای مثال اگر دمای آلومینیوم ۶۰۶۳ -۲۰ درجه سانتی گراد باشد وطول آن۲۷۰۰ میلیمتر باشد و آن را به دمای ۳۰ درجه سانتی گراد برسانیم ، طول آن متعاقبا به دلیل انبساط گرمایی به ۲۷۰۳ میلیمتر می رسد. افزایش ۳…

هیت سینک ها را بیشتر بشناسیم

هیت سینک ها را بیشتر بشناسیم

فاکتور های طراحی هیت سینک در بازده رسانندگی گرمایی آن تاثیر دارند. بهترین گزینه برای ساختن هیت سینک ها آلیاژ های آلومینیوم هستند. آلومینیوم ۱۰۵۰A  یکی از بهترین آلیاژ ها در رسانندگی گرما است که رسانندگی معادل ۲۲۹  w/m.kدارند ولی از لحاظ مکانیکی نرم هستند. در این صنعت آلیاژ های ۶۰۶۰ و ۶۰۶۳ به طور…

خوردگی آلومینیوم

خوردگی آلومینیوم

خوردگی آلومینیوم خوردگی آلومینیوم به معنای تجزیه سطح آلومینیوم است و میتواند به دلایل متفاوتی به وجود آید مانند پایین بودن طبیعی مقاومت سطح آلومینیوم در برابر خوردگی. در این مقاله به انواع شایع خوردگی الومینیوم و میزان مقاومت آن در برابر خوردگی می پردازیم. انواع خوردگی رایج ترین خوردگی ها عبارتند از : خوردگی…