دی ۱۵, ۱۳۹۷ در مطالب آموزشی و اخبار
ویژگی های آلیاژ ۲۰۲۴

کاربردهای آلیاژ ۲۰۴۸

به صورت ورق و پلیت برای ساخت اجزا و سازه ها در صنایع هوایی و تجهیزات نظامی کاربرد دارد.


خواص شیمیایی آلیاژ ۲۰۴۸

خواص شیمیایی آلیاژ 2048

خواص شیمیایی آلیاژ ۲۰۴۸


خواص فیزیکی
آلیاژ ۲۰۴۸

خواص فیزیکی آلیاژ 2048

خواص فیزیکی آلیاژ ۲۰۴۸

  

خواص مکانیکی تیپیک آلیاژ ۲۰۴۸ با ضخامت ۷۵ میلیمتر در دمای مختلف

(این خواص به صورت تیپیک عنوان شده است و در حالت های مختلف تولید ، به طور مثال ورق کشیده شده یا تیوب اکسترود شده و یا در ضخامت های مختلف تغییراتی در آن حاصل می شود)

خواص مکانیکی تیپیک آلیاژ 2048 با ضخامت 75 میلیمتر در دمای مختلف

خواص مکانیکی تیپیک آلیاژ ۲۰۴۸ با ضخامت ۷۵ میلیمتر در دمای مختلف

 

منبع : کتاب آلومینیوم و آلیاژهای آن ( ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و شرایط عملیات حرارتی )  پدید آورنده :‌جواد قربانیان و حسین سراجیان ، چاپ اول

Tags: